VRSHOPpng.png

UAB “VAILIT”
VIRTUALIOS REALYBĖS ŽAIDIMŲ SALĖS V-R SHOP
TAISYKLĖS

Džiaugiamės, kad pasirinkote mus. Linkime smagiai praleisti laiką.
Jūsų ir mūsų saugumui patalpos yra stebimos vaizdo kameromis.


1. Žaidimų salės taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi UAB „Vailit“ teikiamomis paslaugomis.
2. Klientai įsipareigoja saugoti ir specialiai negadinti turto. Apsilankymo metu už tyčia, dėl neatsargumo ar dėl taisyklių nesilaikymo
sugadintus daiktus, inventorių, įrangą ar padarytą kitą žalą atsako asmuo pasirašęs šią nuomos sutartį.
3. Apsilankymo metu klientai įranga naudojasi savo rizika ir prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų
atsitikimų. UAB „Vailit“ neatsako už klientų apsilankymo ar žaidimų metu patirtas traumas ar sužalojimus, sveikatos sutrikimus ir
kt.
4. Pajutus pirmus silpnumo ar pykinimo simptomus, susižeidus ar atsitikus bet kokiems nesklandumams, nedelsiant nutraukti
žaidimą, nusiimti akinius ir kreiptis į UAB „Vailit“ darbuotoją, kuris suteiks reikiamą pagalbą ar prireikus iškvies specialistus.
5. Žaidimų salėje draudžiama trukdyti kitiems žaidimų dalyviams. Prašome gerbti aplinkinių žmonių interesus, pagarbiai bendrauti
ir nežeisti savo žodžiais ar veiksmais aplinkinių.
6. Už paslaugas atsiskaitoma iš anksto, kortele arba grynais pinigais, pagal nustatytus įkainius.
7. Gimtadieniai ar kiti renginiai rezervuojami tik iš anksto atlikus avansinį mokėjimą. Avansinis apmokėjimas turi būti atliekamas
ne vėliau kaip 2 savaitės iki numatyto rezervacijos laiko. Neatlikus avansinio mokėjimo rezervacija atšaukiama. Neatvykus ar
atšaukus užsakymą, avansas negrąžinamas.
8. Pavėlavus atvykti, rezervacijos laikas nepratęsiamas, apmokėjimas atliekamas už visą, iš anksto rezervuotą, laiką. Šiam punktui
UAB „Vailit“ darbuotojai gali, bet neprivalo, padaryti išimtį, jeigu po pavėlavusio asmens/asmenų rezervacijos laiko yra laisvų
žaidimo vietų.
9. Užsakius/rezervavus žaidimo vietą/as tam tikram laikui ir pabaigus žaisti anksčiau, privaloma apmokėti už visą rezervuotą laiką.
10. Pasibaigus rezervacijos laikui asmenys privalo atlaisvinti žaidimų erdves ir nuomojamas patalpas. Vėluojant atlaisvinti patalpas
ar žaidimų erdves daugiau kaip 10min., priskaičiuojamas papildomo pusvalandžio apmokėjimas pagal tuo metu galiojantį
kainininką.
11. Draudžiama į patalpas neštis aštrius ar kitus pavojingus daiktus, su kuriais galima susižeisti pačiam ar sužeisti kitus bei sugadinti
patalpose esantį turtą.
12. Draudžiama iš patalpų išsinešti bet kokį inventorių ar kitus jums nepriklausančius daiktus. Vagystės atveju visada kviečiame
policiją.
13. Draudžiama patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti ar kitaip svaigintis. Neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų
apsvaigę asmenys į patalpas neįleidžiami.
14. Valgyti ir gerti galima tik prie staliukų ar specialiai tam skirtose vietose. Žaidimų erdvėse valgyti ir gerti yra draudžiama.
15. Negalima liestis prie žaidimų kambarius skiriančių pertvarų. Žaidžiant kitam žaidėjui draudžiama eiti į jo žaidimo zoną ar kitaip
jam trukdyti. Žaidimą galima stebėti tik nuo sėdimų vietų ar stovint greta žaidimo erdvių, saugiose zonose.
16. Rezervuojant patalpas šventei ar kitam renginiui galimas dalyvių skaičius yra iki 25 asmenų.
17. Švenčių metu galima atsinešti savo maistą ir nealkoholinius gėrimus. Švenčių dalyviai patys atsako už atsinešto maisto ir gėrimų
kokybę.
18. Pasibaigus rezervacijos laikui, dalyviai privalo palikti tvarkingą aplinką ir žaidimų erdves. Nepalikti šiukšlių, tuščios taros,
asmeninių daiktų ir t.t. Pažeidus šį punktą, sutartį pasirašantis asmuo, UAB „Vailit“ reikalavimu, turės padengti valymo išlaidas.
19. Už patalpose paliktus lankytojų asmeninius daiktus ir jų saugumą UAB „Vailit“ darbuotojai neatsako.
20. Patalpose ir žaidimų salėse filmuota ir fotografuota medžiaga, su asmens/asmenų sutikimu, gali būti naudojama viešai, reklamos
tikslais.
21. Už taisyklių pažeidimą ar pažeidimus, asmenys gali būti išprašomi iš virtualios realybės salės dar nesibaigus žaidimo laikui ir
už tai pinigai nėra grąžinami.
22. Sutartį pasirašantis asmuo prisiima atsakomybę, kad visi dalyviai, kuriems yra privaloma, turėtų galiojančius galimybių pasus
ar ES Covid-19 imuniteto sertifikatus.
23. Jei yra privaloma, viso apsilankymo metu, atsakingas asmuo privalo užtikrinti savo ir dalyvių saugumo reikalavimų laikymąsi:
rankų dezinfekciją, saugų atstumą tarp asmenų ir apsauginių kaukių dėvėjimą.
24. Už save ir visus kartu atvykusius asmenis, jų saugumą, priežiūrą, bet kokią padarytą žalą ir už UAB „Vailit“ žaidimų salės
taisyklių laikymąsi atsakomybę prisiima šią sutartį pasirašęs atsakingas asmuo.
Įsigyjant “UAB VAILIT” virtualios realybės salės “V-R Shop” nuomos paslaugas Jūs patvirtinate, kad:
• susipažinote ir sutinkate su šiomis nuomos sutarties sąlygomis ir taisyklėmis;
• Jūs ir asmenys už kuriuos Jūs atsakingi neturi sveikatos sutrikimų, kurie gali įtakoti sveikatos būklę gaunant teikiamas
paslaugas;
• ateityje neturėsite pretenzijų UAB VAILIT, dėl galimų pasekmių atsiradusių dėl apsilankymo salėje.

 

Jaunesnių nei 18 metų amžiaus lankytojų atsakomybės patvirtinimą pasirašo tėvai, oficialūs globėjai ar atsakingas asmuo.